• 2020-02-04 13:01

  Good Clinical Practice

  Good Clinical Practice (GCP) är en internationell etisk och vetenskaplig kvalitetsstandard för planering, genomförande, analys och rapport av kliniska läkemedelsprövningar. Gällande regelverk ställer prov på att både prövare och andra medarbetare i teamen som arbetar med läkemedelsprövningar ska ha adekvat utbildning inom GCP. De lokala noderna erbjuder kurser för dig som behöver grundläggande introduktion inom GCP. Syftet med kursen är att ge deltagarna tillräckliga kunskaper om GCP för att praktiskt kunna genomföra en klinisk prövning.
  Kontakta din lokala nod för mer information.

  info
 • 2020-02-04 13:02

  Utbildning i regelverk och forskningsetik för chefer

  Utbildningen ger verksamhetschefer och andra ledare inom hälso – och sjukvård en introduktion till vilka regelverk som finns att förhålla sig till för olika typer av klinisk forskning. Utbildningsmaterialet är kvalitetssäkrat och framtaget i ett samarbete mellan Läkemedelsverket och Kliniska Studier Sverige. Med kvalitetssäkrat avses här att det speglar den rådande tolkningen av dagens regelverk.
  Kontakta din lokala nod för mer information.

  info
 • 2020-02-04 13:02

  Klinisk forskning och prövning i praktiken, 15 hp

  En kurs för dig inom hälso- och sjukvården som vill öka dina kunskaper kring kliniska studier och good clinical practice (GCP). Utbildningen ges i samarbete mellan Institutionen för hälsovetenskaper vid Örebro universitet och Forskning och utbildning vid Region Örebro län.
  Mer information finns här.

  info
 • 2020-02-05 08:34

  Klinisk läkemedelsutveckling, 30 hp

  Kursen ger dig en bred och djup kunskap omfattande de flesta stegen i ett läkemedels utveckling från idé till färdig produkt. Särskild vikt läggs vid klinisk prövningsmetodik där du lär dig att självständigt planera en större läkemedelsstudie. Efter genomförd utbildning ska du kunna arbeta självständigt som clinical trial associate eller motsvarande.
  Utbildningen ges av Uppsala Universitet.
  Mer information finns här.

  info
 • 2020-02-10 12:18

  E-learningkurs om biobankslagen

  Biobank Sverige erbjuder en grundläggande utbildning som tar upp regelverk, provhantering, samtycke och olika avtal för tillgång till prov.
  Utbildningen riktar sig främst till personer som skriver ansökningar för genomförande av en klinisk studie i Sverige. Även till organisationer som ska bedriva kliniska studier med prover i Sverige och utländska aktörer som inte har lokal anknytning.
  Mer information finns här.

  info

Välj din lokala nod nedan

 • 2019-01-11 12:00
 • 2019-01-11 11:59
 • 2019-01-11 11:58
 • 2019-01-11 11:57
 • 2019-01-11 11:56
 • 2019-01-11 11:55
 • 2019-01-11 11:50