Forum Uppsala-Örebro har på uppdrag av Regionala Forskningsrådets ledningsgrupp arbetat aktivt med att samla in data över pågående kliniska studier i sjukvårdsregionen. Syftet är att upprätta en baslinje över pågående kliniska studier för att presentera löpande statistik och trender. En första sammanställning av 2016-års pågående cancerstudier publicerades tillsammans med Regionalt Cancercentrum Uppsala Örebro 2017. Under 2018 utvecklades en harmoniserad insamlingsprocess för att utvidga insamlingen att omfatta samtliga indikationsområden. Arbetet har fokuserat på insamling av data direkt från kliniker med hjälp av de lokala noderna och personal på klinikerna. För insamling av data har vi arbetat fram ett MDS - Minimalt Dataset som beskriver vilka parametrar som är obligatoriska att samla in. Under 2018 genomfördes dessutom en pilotupphandling av en gemensam IT-plattform för hela sjukvårdsregionen för registrering av kliniska studier.

Kliniska cancerstudier i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion 2016 (PDF)

Din lokala resurs för kliniska studier

  • 2019-01-11 12:00
  • 2019-01-11 11:59
  • 2019-01-11 11:58
  • 2019-01-11 11:57
  • 2019-01-11 11:56
  • 2019-01-11 11:55
  • 2019-01-11 11:50