Forum Uppsala-Örebros rapporter över pågående kliniska studier
Sedan starten 2016 har vi publicerat två sammanställande rapporter över regionernas insamlade data. Den insamlade datans kvalité ökar över tid, men då insamlingsprocessen av data över pågående studier i sjukvårdsregionen fortfarande är under utveckling ska absoluta siffror och procent som presenteras i rapporten tolkas med viss försiktighet.

Kliniska studier i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion 2018
Rapporten redovisar inrapporterade pågående kliniska studier under 2018 och är den andra i sitt slag. Nytt i årets rapport är att pågående kliniska studier inom samtliga diagnosområden är inkluderade.

Kliniska cancerstudier i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion 2016
Rapporten togs fram över rapporterade kliniska cancerstudier för 2016 i samarbete med Regionalt Cancercentrum Uppsala Örebro (RCC).

Andra datakällor
Kliniska Studier Sverige har sammanställt ytterligare information på deras webb över tillgängliga datakällor såsom EudraCT, ClinicalTrials.gov, Etikprövningsmyndigheten.

Din lokala resurs för kliniska studier

  • 2019-01-11 12:00
  • 2019-01-11 11:59
  • 2019-01-11 11:58
  • 2019-01-11 11:57
  • 2019-01-11 11:56
  • 2019-01-11 11:55
  • 2019-01-11 11:50