Regional samordning
Forum Uppsala-Örebro deltar i det nationella nätverket för regional samordning inom ramen för Kliniska Studier Sverige. Det är ett kontinuerligt arbete i de sex regionala noderna samt i samarbete mellan dessa. Varje regional nod bidrar med en eller flera representanter i detta arbete.  Syftet med uppdraget är att vara ett nätverk där den regionala samordningen lyfts i ett nationellt perspektiv.

Samordnade studieförfrågningar
Syftet med satsningen är att öka antalet kliniska studier i Sverige genom att samordna studieförfrågningar (feasibilities) nationellt, regionalt och lokalt via de regionala noderna. Målet är att förbättra förmågan att ge snabba, koordinerade och tillförlitliga svar på studieförfrågningar från företag genom att:

  • kartlägga nuvarande processer för studieförfrågningar i Sverige
  • identifiera olika intressenters behov av en förbättrad och samordnad process
  • utveckla och ge förslag på en samordnad process

Kliniska Studier Sveriges sex regionala noder arbetar med studieförfrågningar på olika sätt. Det innebär att respons tillbaka till frågeställaren kan skilja sig åt, i vissa fall kan ett gemensamt svar ges från noden och i andra fall kommer intresserade prövare att kontakta frågeställaren direkt. Var god kontakta respektive nod för mer information. Läs mer här

Samverkan vid monitorering
Utvecklingssatsningens syfte är att göra det lättare att monitorera akademiskt initierade multicenterstudier som involverar flera noder eller regioner och sjukvårdsregioner. En arbetsmodell för sammonitorering ska tas fram, liksom en implementeringsplan för ett nätverk för monitorer.

Förstudie nationellt nätverk forskningssjuksköterskor
Syftet med förstudien är att undersöka behov och förutsättningar för ett nationellt forskningssjuksköterskenätverk. Läs mer här

Din lokala resurs för kliniska studier

  • 2019-01-11 12:00
  • 2019-01-11 11:59
  • 2019-01-11 11:58
  • 2019-01-11 11:57
  • 2019-01-11 11:56
  • 2019-01-11 11:55
  • 2019-01-11 11:50