Samverkansnämnden Uppsala-Örebro har tilldelat RFR - Regionala Forskningsrådets styrelse uppdragsansvaret för Forum Uppsala-Örebro. RFR består av två verksamheter: fördelning av regionala forskningsmedel samt Forum Uppsala-Örebro. I Forum Uppsala-Örebros ledningsgrupp sitter sjukvårdsregionens FoU-chefer/direktörer. Forum Uppsala-Örebros föreståndare och kansli finns i Uppsala Science park. Kansliet koordinerar uppdraget inom Kliniska Studier Sverige och samverkar med de lokala nodsamordnarna. Forum Uppsala-Örebros operativa verksamhet utgörs av lokala noder, placerade inom sjukvårdsregionens forskningsorganisationer.

Din lokala resurs för kliniska studier

  • 2019-01-11 12:00
  • 2019-01-11 11:59
  • 2019-01-11 11:58
  • 2019-01-11 11:57
  • 2019-01-11 11:56
  • 2019-01-11 11:55
  • 2019-01-11 11:50