Forum Uppsala-Örebro är en av sex regionala noder som i samverkan med Vetenskapsrådets enhet Kliniska Studier Sverige har i uppdrag att utveckla förutsättningarna för och öka antalet kliniska studier i Sverige.

Forum Uppsala-Örebro är regional nod för sjukvårdsregionen Uppsala-Örebro som består av de sju regionerna Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Värmland, Västmanland, Uppsala och Örebro län. Det är Sveriges näst största sjukvårdsregion med 2,1 miljoner invånare och består av en tredjedel av Sveriges 21 regioner.

Forum Uppsala-Örebro är en del av Regionala Forskningsrådet (RFR) och en resurs för forskare, forskningssköterskor och forskningsstödjande personal. Via våra Lokala noder erbjuds rådgivning inom bl.a. utbildning, regulatoriska frågor, studiedesign och planerandet och genomförande av kliniska studier. Företag och forskare erbjuds stöd för identifiering av kliniker intresserade att delta i kliniska studier.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att stötta samverkan inom sjukvårdsregionen mellan intressenter av kliniska studier för att förbättra förutsättningarna för att bedriva kliniska studier.

Vår vision

”En stark regional infrastruktur som ger bästa möjliga förutsättningar för att genomföra kliniska studier som leder till viktiga förbättringar och utveckling av hälso- och sjukvård.”

  • 2019-01-11 12:00
  • 2019-01-11 11:59
  • 2019-01-11 11:58
  • 2019-01-11 11:57
  • 2019-01-11 11:56
  • 2019-01-11 11:55
  • 2019-01-11 11:50