Forum Uppsala-Örebro är en av sex sjukvårdsregionala noder, som i samverkan med Vetenskapsrådets enhet Kliniska Studier Sverige, har i uppdrag att utveckla förutsättningarna för och öka antalet kliniska studier i Sverige.

Forum Uppsala-Örebro är regional nod för sjukvårdsregionen Uppsala-Örebro, som består av de sju regionerna i Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Värmland, Västmanland, Uppsala och Örebro län. Det är Sveriges näst största sjukvårdsregion med 2,1 miljoner invånare, två universitetssjukhus och fem länssjukhus.

Vi är en resurs för forskare, prövare och forskningssköterskor. Via våra Lokala noder erbjuder vi hjälp inom bl.a. utbildning, regulatoriska frågor, studiedesign och rådgivning inför planerandet och genomförande av kliniska studier. Företag och forskare erbjuds stöd för identifiering av kliniker intresserade att delta i kliniska studier.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att stötta samverkan inom sjukvårdsregionen mellan intressenter av kliniska studier för att förbättra förutsättningarna för att bedriva kliniska studier.

Vår vision

”En stark regional infrastruktur som ger bästa möjliga förutsättningar för att genomföra kliniska studier som leder till viktiga förbättringar och utveckling av hälso- och sjukvård.”