Regeringsuppdrag att tillfälligt stärka verksamheten inom Kliniska Studier Sverige