Ny rapport om kliniska studier i sjukvårdsregionen
Mer info