Forum Uppsala-Örebro är en av sex sjukvårdsregionala noder, som i samverkan med Vetenskapsrådets enhet Kliniska Studier Sverige, har i uppdrag att utveckla förutsättningarna för och öka antalet kliniska studier i Sverige.

Forum Uppsala-Örebro är regional nod för sjukvårdsregionen Uppsala-Örebro, som består av de sju regionerna i Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Värmland, Västmanland, Uppsala och Örebro län. Det är Sveriges näst största sjukvårdsregion med 2,1 miljoner invånare, två universitetssjukhus och fem länssjukhus.

Vi är en resurs för forskare, prövare och forskningssköterskor. Via våra Lokala noder erbjuder vi hjälp inom bl.a. utbildning, regulatoriska frågor, studiedesign och rådgivning inför planerandet och genomförande av kliniska studier. Företag och forskare erbjuds stöd för identifiering av kliniker intresserade att delta i kliniska studier.

Aktuellt

 • 2019-08-23 12:47

  Utbildning för chefer i GCP
  16 oktober, Västerås

  info
 • 2019-08-23 06:54

  Sjukvårdsregional konferens
  24 oktober, Uppsala

  info
 • 2019-05-13 13:14

  Uppsala Science Park i Hubben kl. 10-16
  Anmäl dig här

  info

Välj din lokala nod nedan

 • 2019-01-11 12:00
 • 2019-01-11 11:59
 • 2019-01-11 11:58
 • 2019-01-11 11:57
 • 2019-01-11 11:56
 • 2019-01-11 11:55
 • 2019-01-11 11:50