Kliniska nätverk

Via det Lokala Nodnätverket organiseras flera typer av regionala nätverk för forskningssjuksköterskor, forskningsombud, prövare och forskningsstödjande personal. Syftet med nätverken är att ge möjlighet till nätverksmöten för diskussioner om gemensamma frågor och informationsutbyte.
För frågor eller vid intresse att delta i ett regionalt nätverk, kontakta den lokala nodsamordnaren i er region.

Biostatistik

Forum Uppsala-Örebro har etablerat ett nätverk för biostatistiker som träffas två gånger per år. Syftet med nätverket är att utbyta kunskap inom biostatistisk metodik genom erfarenheter från praktiska frågeställningar.
Vid frågor eller intresse att delta i nätverket kontakta oss.

Jurister

Forum Uppsala-Örebro har ett etablerat nätverk med representanter från samtliga sju regionerna samt Uppsala universitet för att diskutera juridiska frågeställningar relaterade till klinisk forskning.
Vid frågor eller intresse att delta i nätverket kontakta oss.


Välj din lokala nod nedan

  • 2019-01-11 12:00
  • 2019-01-11 11:59
  • 2019-01-11 11:58
  • 2019-01-11 11:57
  • 2019-01-11 11:56
  • 2019-01-11 11:55
  • 2019-01-11 11:50