Vi jobbar med att långsiktigt förbättra tillgången till data över pågående kliniska studier samt sammanställa kontinuerliga analyser och rapporter. Målet är en studiedatabas som innehåller data över pågående studier av olika studietyper och inom olika indikationsområden.


Välj din lokala nod nedan

  • 2019-01-11 12:00
  • 2019-01-11 11:59
  • 2019-01-11 11:58
  • 2019-01-11 11:57
  • 2019-01-11 11:56
  • 2019-01-11 11:55
  • 2019-01-11 11:50