Klinisk forskning och prövning
i praktiken, 15 hp

14-15 januari 2020
Sista anmälningsdag 1 december
Mer info