Forum Uppsala-Örebro och de Lokala Noderna är en mötesplats och resurs för alla som arbetar med klinisk forskning inom livsvetenskaperna i Uppsala-Örebros sjukvårdsregion. Vi erbjuder en infrastruktur för att förbättra samarbetet mellan akademi, hälso- och sjukvård och industri för att kunna erbjuda patienter att delta i kliniska studier och få den bästa vården.

Välj din lokala nod nedan

  • 2019-01-11 12:00
  • 2019-01-11 11:59
  • 2019-01-11 11:58
  • 2019-01-11 11:57
  • 2019-01-11 11:56
  • 2019-01-11 11:55
  • 2019-01-11 11:50