Forum Uppsala-Örebro är en av sex sjukvårdsregionala noder, som i samverkan med Vetenskapsrådets enhet Kliniska Studier Sverige, har i uppdrag att utveckla förutsättningarna för och öka antalet kliniska studier i Sverige.

Forum Uppsala-Örebro är regional nod för sjukvårdsregionen Uppsala-Örebro, som består av de sju regionerna i Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Värmland, Västmanland, Uppsala och Örebro län. Det är Sveriges näst största sjukvårdsregion med 2,1 miljoner invånare, två universitetssjukhus och fem länssjukhus.

Vi är en resurs för forskare, prövare och forskningssköterskor. Via våra Lokala noder erbjuder vi hjälp inom bl.a. utbildning, regulatoriska frågor, studiedesign och rådgivning inför planerandet och genomförande av kliniska studier. Företag och forskare erbjuds stöd för identifiering av kliniker intresserade att delta i kliniska studier.

Aktuellt

 • 2019-09-25 08:46

  Klinisk forskning och prövning
  i praktiken, 15 hp

  14-15 januari 2020
  Sista anmälningsdag 17 november
  Mer info

  info
 • 2019-08-23 06:54

  Sjukvårdsregional konferens
  24 oktober, Uppsala

  info

Välj din lokala nod nedan

 • 2019-01-11 12:00
 • 2019-01-11 11:59
 • 2019-01-11 11:58
 • 2019-01-11 11:57
 • 2019-01-11 11:56
 • 2019-01-11 11:55
 • 2019-01-11 11:50